Dotazník - všeobecné informácie o zbere odpadu

Ak máte záujem o našu spoluprácu, vyplňte nám, prosím, tento dotazník, ktorý bude slúžiť pre efektívne zabezpečovanie služieb pre vás.

Kraj:
Okres:
Názov obce/mesta:
Kontaktné údaje
Meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej dotazník:
Adresa:
Inštitúcia:
E-mail:
Telefonický kontakt:
Dotazník - všeobecné informácie o zbere elektroodpadu
Vykonáva sa u vás v obci zber elektroodpadu samostatne (oddelene od zberu iného odpadu)? Áno Nie
Ak nie, vykonáva sa u vás zber elektroodpadu ako súčasť zberu nebezpečného odpadu? Áno Nie
Vykonávate si zber elektroodpadu/nebezpečného odpadu sami? Áno Nie
Je frekvencia zberu elektrodpadu menšia ako 2xrok? Áno Nie
Máte u Vás v obci zberný dvor na separovaný odpad? Áno Nie
Má tento zberný dvor povolenie na zber elektroodpadu? Áno Nie
Prevádzkujete si ho (obec) sami? Áno Nie
Kontrólna otázka - Napíšte súčet čísel 6 + 8:

Všetky zobrazené a vyberacie polia sú vo formulári povinné.