Aby sme mohli navrhnúť Vašej obci/ mestu čo najefektívnejšie riešenie zberu elektroodpadu, vyplňte nám tento jednoduchý dotazník.
Dotazník - všeobecné informácie o zbere odpadu


V prípade, že ste nám vyplnili dotazník, pošleme Vám na e-mailový kontakt zadaný do dotazníka prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám v budúcnosti bude slúžiť na prihlásenie sa do systému nahlasovania Vašich požiadaviek týkajúcich sa elektroodpadu vo Vašej obci či meste.