Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) elektrozariadení si už dlhodobo uvedomujú, že bez ich vzájomnej spolupráce by nebolo možné plniť ciele zberu stanovené EÚ. A tie sú čoraz ambicióznejšie. Minimálny podiel zberu je pre rok 2016 až 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch v SR. Od roku 2021 to bude až 65 %.
 
Preto už v roku 2010 podpísali so ZMOS-om memorandum o spolupráci a založili Koordinačné centrum zberu elektroodpadu ako neformálnu platformu. Jeho úlohou bolo zabezpečovať tak, aby v obciach a mestách nezostával žiadny elektroodpad z domácností, ktorý nemá kto prevziať a financovať. Vďaka tomu sa zvýšila kvalita a efektivita zberu a recyklácie elektroodpadu na Slovensku.
 
OZV preto podporovali presadenie vzniku Koordinačného centra aj do novej legislatívy platnej od 1.1. 2016 a 18. októbra 2016 Koordinačné centrum pre zber elektroodpadu aj založili.
 
Jeho úlohou bude naďalej rozvíjať a zefektívňovať systém zberu elektroodpadu, aby slovenskí spotrebitelia mali dostatok možností ako sa ho ekologicky a pohodlne zbaviť a Slovensko v budúcnosti plnilo náročné ciele zberu.