Zberné dvory v obciach a mestách
 
V tejto časti stránky vám prinášame zoznam zberných dvorov v mestách a obciach SR. Sem môžete zaniesť elektrické a elektronické zariadenia vyradené z vašich domácností. Pre obyvateľa príslušnej obce je odovzdanie elektrospotrebiča na zbernom dvore bezplatné, stačí len predložiť občiansky preukaz. 
 
Vyradené elektrozariadenia odovzdávajte do zberu pokiaľ možno vyčistené a kompletné. Nerozoberajte ich, aby ste neodbornou manipuláciou s nimi neohrozovali životné prostredie a tým aj zdravie nás všetkých. 
 
Na Slovensku sa postupne budujú nové zberné dvory a samosprávy neustále rozvíjajú služby pre svojich občanov v oblasti zberu a separácie odpadu a môžu si zvoliť, s kým budú tieto služby zabezpečovať. Spolupracujú v tejto oblasti napríklad s rôznymi zberovými spoločnosťami, od ktorých naše kolektívne organizácie spolupracujúce v KC ELEKTROODPAD odoberajú elektroodpad vyzbieraný v obciach a mestách, financujú jeho prepravu a samotné spracovanie.
 
V prípade, že na našej stránke nenájdete zberný dvor vo vašom bydlisku, môžete kontaktovať váš mestský/obecný úrad (odbor životného prostredia), ktorý by mal mať najaktuálnejšie informácie o najbližšom zbernom dvore alebo o termíne mobilného zberu. 
 
Nakoľko zberné dvory patria našim partnerom v zbere elektroodpadu, môžu si otváracie hodiny zberných dvorov prispôsobovať potrebám prevádzky a občanov. Otváracie hodiny zberných dvorov si môžete zistiť nielen na miestnom/obecnom úrade aj na internetových stránkach spoločností prevádzkujúcich zberný dvor.
 
Nepotrebné spotrebiče a elektroniku môžete odovzdávať aj do predajní pri kúpe nových spotrebičov. Informujte sa v predajni, aké máte u nich možnosti ekologickej likvidácie.